Forside

Vilhelms Skibslaug's bestyrelse :

Bestyrelsespost Navn Telefon
Formand: Klaus Rigger 4055 1345
Gilleleje Hovedg.24, 1.tv,3250 Gilleleje
Mail: riggernielsen@gmail.com
Næstformand: Jørgen Nissen 4831 8219
Kassemester: Se under formand
Bestyrelsesmedlem: Finn Nielsen 4871 7878
do.: Peter Sørensen 2580 8962
do.: Flemming Bailey 2043 8423
do.: Claes Wernersson 2982 3626
Suppleant: Ingelise Brandt 2330 8509

Skippere:
Navn Adresse Telefon
Poul Erik Clausen Parkvej 311, Gilleleje 6137 5912
Lars Thomsen Østre Alle 35 B, Gilleleje 4830 1994
Jørgen Nissen Anemonevej 6, Gilleleje 4831 8219
Flemming Bailey Fyrvejen 11, Gilleleje 2043 8423
Finn Nielsen Blitsevangen 39, Græsted 2961 2668
Kim Villadsen Svend Henriksensvej 26, Gilleleje 2926 1231
Steen Billenstein Birkevang 141, Gilleleje 2425 4036
Peter Sørensen Gilleleje Hovedgade 24, 1.th, Gilleleje 2580 8962
Klaus Rigger Gilleleje Hovedgade 24, 1.tv, Gilleleje 4055 1345
Michael Fougt Solvænget 23, Gilleleje 6199 0490
Claes Wernersson Sommerlystvej 15, Gilleleje 2982 3626

Kontaktpersoner:
Opgave Navn Telefon
Motor: Hans-Ole Laulund Thomsen 4830 1178
Rig og sejl: Klaus Rigger 4055 1345
Elarbejde: Peter Sørensen 2580 8962
Klargøring: Flemming Bailey 2043 8423
Vilhelm's Webmaster Steen Billenstein 2425 4036

Medlemmer af lauget, der ønsker at deltage i sejlads med Vilhelm, bedes kontakte
formand/næstformand eller en af skipperne.

Vi gør opmærksom på, at al medlemssejlads med Vilhelm er for egen regning og risiko.


Eventuelt nyt medlem i lauget, kontakt venligst :
Formand Klaus 'Rigger', telefon 4055 1345, mail: riggernielsen@gmail.com
eller
Museum Nordsjælland, telefon 7217 0240, mail: post@museumns.dk

(Kontingent ca.200kr/år afh.af alder, m.m.)