Forside

Beretning fra Ebeltoft og Dragør:

Vilhelm har jo været i Ebeltoft til ts generalforsamling med skipper Flemming Bailey, alt var forløbet fint, selvfølgelig var vinden ret i snuden derover, men der blev festet godt så alt var vel.

Dragør Museum holdt 75 års jubilæum og Vilhelm deltog med Jørgen Nissen som skipper sammen med 200 kg nye kartofler som vi havde fået delvis sponsoreret af gartner Niels i Gilleleje.

Det var en ubetinget succes, vi kunne have solgt mange flere, men der blev da en god skilling til skibskassen.
I dragør kom der en flink mand og forærede os Vilhelms måske første skrue, flot pudset op, det var den gamle ejer af Vilhelm, og har syntes at vi ville have mere glæde af dette klenodie end ham.
På hjemturen gjorde Vilhelm en fantastisk rejse kun godt 7 timer til Gilleleje, se det er sejlads.

Aften sejladserne går planmæssigt. Kaffecop i Nyhavn er den 27 august.

Her følger billeder til Beretningen:


Jørgen og Susanne klar til sejlads


Vilhelm's gamle skrue fremvises.Og så skal der sælges kartofler...

Næste ældre *Siden sidst*
Forside