Forside

Klargøring af Vilhelm april 2008:

Nedenstående ses klargøring af Vilhelm.
Foto: Klaus

Her ses Vilhelm lige før masten kommer på.


Flemming lægger sidste hånd på masten


John Berg, Vilhelmlaugets nyeste medlem, og vist nok også den ældste, ordner ankeret.

Næste ældre *Siden sidst*
Forside