Forside

Stormøde den 27. marts 2010, kort beretning


Vilhelm Skibslaug afholdt sit årlige Stormøde 27. marts 2010 kl 14:00 i Gilleleje sejlklub.

Lars Thomsen blev valgt til ordstyrer, og formanden afgav sin beretning som var prisværdig kort.
Herefter en debat om det at bevare Vilhelm i sin historiske udformning.
Regnskabet blev også godkendt.

Bestyrelsen genvalgt, og hertil kom Hasse Menzel ind som motorsagkyndig. Dog ikke afklaret om han
kan komme ned til maskinen...

Under Eventuelt foreslog Søren Frandsen at der i Skibshallerne kunne gøres mere reklame for Vilhelm
hvor gæsterne blev medlem af lauget, - og senere ud at sejle.

Hjemmesiden's sponsor Jørgen Brenting ville gerne have at hjemmesidens NAVN blev ændret med et
ekstra 's', - nemlig VilhelmSskibslaug.dk.

Klaus kunne fortælle at Kristine IGEN ville lave det smukke smykke med Vilhelm på den ene side, og
fyret på anden side i sølv.
Steen B-A. reklamerede for laugets tøj, samt den nye busseronne med logo som nu også kan bestilles.

/Steen B. /web

Næste ældre *Siden sidst*
Forside