Forside

Billeder fra Ebeltoft-turen

Tage Nielsen har fremsendt nedenstående beretning med tilhørende billeder:
God fornøjelse !
/Steen B. /webmaster


VILHELM deltog i år - 2012 i træskibs sammenslutningens sommerstævne i Ebeltoft.

Vi skulle starte mandag morgen den 9. juli kl. 0900, men blev forsinket på grund af vores skippers
pludselige sygdomstilfælde. Det blev så nogle timer senere kl.12,00 med tre deltagere om bord.

Lige efter vi havde forladt havnen mødte vi Zar, Merkandias flotte tremastede skonnert, der også
skulle til Ebeltoft. Ud for vandtårnet drejede de ind mod pynten for at sætte sejl - flotte hvide, og
kort efter hilste vi med flaget, da de passerede os, og som de besvarede.
Turen blev lang med kraftig vind (kuling) med bølger på toenhalv til tre meters højde og nedsat
motorkraft som gjorde, at turen varede atten timer.

Efter ankomst fik vi tildelt plads, hvor vi lå hele ugen lige ved fregatten Jylland. Vi deltog i forskellige
møder, sammenkomster og øvelsessejladser med forskellige skibe omkring praktisk sømandsskab
samt temaoplæg og erfaringsudveksling.
Man kunne også deltage i førstehjælpskursus og praktisk duelighedsprøve, hvor i øvrigt alle deltagere
bestod!

Samtidig var er i Ebeltoft NORDISK Kystkulturstævne fra 11.- 15.juli og Foreningen af ældre lystfar-
tøjer havde også sat hinanden stævne. Det gav liv på havneområderne og i hele byen, hvor fra der kom
mange ned for at se de mange gamle flotte skibe.
De tre organisationer havde flere fællemøder og sammenkomster og fælles afslutningsfest i det store
telt med spisning, underholdning og dans.

Hjemturen gik upåklageligt efter en uge med mange gode oplevelser.

Gast Tage Nielsen, Rågeleje.
Ps.
Næste sommer afholdes der NORDISK Kystkultur-stævne i Karlskrona, S. fra den 2. - 7. juli 2013, og
det bør Vilhelm nok deltage i ! (forslag !)


Zar, Merkandias flotte tremastede skonnert som vi mødte udfor vandtårnet


Flot plads nær ved fregatten Jylland


Stævnet åbnes med salut


Vilhelm til kaj set fra en anden vinkel


Vilhelms besætning får sig en skål


Hjemad forbi øen Hjelm

Næste ældre *Siden sidst*
Forside