Forside

Stormøde 23 marts 2013
Her følger et kort referat fra stormødet med enkelte billeder.
Formanden valgte sig selv som ordstyrer. (Lars Thomsen manglede som ordstyrer i år)

Formandens beretning:
Kort om Vilhelm i 2012:
Kom på land 3 april, en længere omgang, søsat igen den 8. maj.
Første tur gik 16. maj til Havnsø med Kim som skipper.
Den 24. maj kl. 06 sejlede Vilhelm til Pinsetræf i Marstal, retur 28. maj kl. 09:55
Tur til Æbeltoft den 9. juni. Vejret var dårligt, og Radar-Peter blev rigtig syg lige før start.
Formanden valgte (selvstændigt) at lade Pall være skipper, som trods det dårlige vejr, gik godt.
Den 17. august gik Vilhelm med Poul-Erik som skipper til "Fjordens Både" i Frederikssund.

Men efter hjemkomst var det kommet slør i skrueaksel. Ny flange isat af Brdr.Petersen !
Og den 24. august klar igen til "NyhavnsKoppen" i Nyhavn med Jørgen Nissen som skipper.
Den 8. september var det egnspil i Gilleleje med besætningen klædt ud som gamle fiskere.
I løbet af sæsonen var det ved siden af, sejlet 17 mandage/onsdagssejladser !

Af praktiske årsager har man valgt et prispålæg på + 5 kr til 30 kr for et Vilhelm-medlemsskab.
Herved kan administrationen se forskel på et Fyr eller Vilhelm-medlemsskab...

Man ser gerne at deltagere som benytter Vilhelm til "ikke-museums-relaterede-sejladser" hver
giver et bidrag på en rund 50'-er til dækning af dieseludgifter som sidste år kom op på 9000 kr.

Til sidst takkede Formanden for de gode bidrag sponsorene havde givet, og her blev Brdr.
Petersen og Bisgaard særlig nævnt.

Efter Formandens beretning blev der sunget "Der Går Altid Både Tilbage".


Fra Stormødet, - Her synges ....

Herefter gik man til punktet med forårets klargøring.
Her bad Bailey deltagerne at skrive sig på en liste. Medlemmer som ikke var til stede, er velkomne
til at kontakte Bailey på telefon 2043 8423

Næste punkt var aktiviteterne. her henvises til hjemmesidens menu "Sejlplan/Aktiviteter".
Læg specielt mærke til turen Karlscrona i Sverige. Det er en lang, men også en spændende tur.

Under Stormødet blev vist mange gode billeder fra Rigger's fotoarkiv.

Fra Stormødet, Her vises billeder fra Rigger's fotoarkiv.

Busseronner med vore logo kan købes hos Havhøkeren for 450 kr. Trøjer kontakt Rigger.

Søren Frandsen fra Gilleleje Museum takkede Vilhelms Skibslaug's medlemmer for den indsats
som til daglig bliver udført for at holde vort gode skib kørende.
Frandsen var lidt bekymret over skippernes voksende alder og efterlyste nye yngere skippere.
Her kunne Steen Billenstein, leder af Sejlerskolen i GSK, berolige, for i Sejlerskolen bliver der
hvert år uddannet nye emner, hvor de fleste har en moden alder, men ligevel yngere end vore
egne skippere.
Steen bad derfor om at Vilhelm-skipperne ville nøjes med at sidde max 2 % ved roret, og ellers
overlade de andre 98% af tiden til de kommenede emner, (og i øvrigt også til de andre ombord).

Til sidst takkede Formanden for medlemmernes fremmøde, (og der blev klappet).

Referent /Steen B.
Næste ældre *Siden sidst*
Forside