Forside

Referat fra Stormødet 14. marts 2015


Stormødet startede med at (næsten) alle gik op til Østergade for at se på de nye
lokaliteter. Enige om at det er et smukt hus. Men det skal vedligeholdes, og man
håber at nogle af Skibslaugets medlemmer her vil hjælpe til.

Medlemmerne var efter den lidt kolde tur sultne, og gik derfor straks i gang med
frokosten bestående af en sildemad og et par gode smørrebrød.
Efter frokosten blev formandens beretning læst, og en del af den blev sunget (!)
sammen med de øvrige uddelte sange.

Her følger formandens beretning:

Årsberetning for Museumsskibet ”Vilhelm”
Vilhelm står nu tørt og godt hos Gilleleje Bådebyggeri, der skal skiftes en del planker,
samt forskellige småting. Det er lykkedes at fremskaffe 130.000 kr. til dette projekt
i gennem Gribskov Erhvervsfond. Ansøgningen fokuserede på Vilhelms aktivitet for
Havnen, Museum og turisme, alle er jo bekendt med, at Vilhelms historie og gode
placering i Havnen er et trækplaster.

Og det burde være unødvendigt, igen at pointere, hvis vi ikke er omhyggelige med
vedligeholdelsen af skibet, kan det hurtigt blive uforsvarligt at sejle . Alt løst grej samt
”rundholter” det vil sige mast og bom, hynder m.m. er bragt til Østergade 20 i det
gamle depot, som vi af Kommunen har fået til låns, hvilket vi er meget glade for, så
kan der kølhales i tørvejr.

Aktiviteten omkring Vilhelm har i året været fin, efter kølhaling gik den første tur til
Flensborg for at deltage i Træskibsforeningens Årsmøde,
Der var rigtig mange deltagende skibe, men det er en lang sejltur og derfor skal det
drøftes om fremover skal deltage i træf så langt borte.
Vel hjemkommet 9. maj var der et par aftensejladser, og så gik turen til Fejø, Dette er
en årlig begivenhed hvor der deltager fortrinsvis mindre fartøjer. Der bliver undervist
i sejlads og almindelig skibsarbejde og det er positivt at der er en del unge mennesker
fra hele Danmark der deltager.

I august var Skibslauget og Gilleleje Havn vært for Træf Fjordens Både, et stævne der
som navnet siger normalt holdes i fjorden, men nu ville man prøve noget nyt.
Vejret drillede så ikke alle de tilmeldte både kunne komme, men godt 100 var tilmeldt
spisning der foregik i telte bag Havhøkeren.

Vi har været på en tur til Hesselø og kigge på sæler. Aftenturene har, når vejret ville,
været godt besøgt. Der har været 3 sejladser med urner med afdøde medlemmer, hvilket
altid foregår under højtidlig respekt for de efterladte. Der bliver udfærdiget et dokument
med afdødes navn, samt en position på nedsænkningen og en kort beskrivelse af vejr-
forhold.

Da Vilhelm er en fiskebåd, er vi i Skibslauget også interesseret i at få bragt nogle flere
temaer om fiskeri ind i dagligdagen omkring skibet. Det er noget vi vil drøfte på det
kommende stormøde.

Skibslauget har for nærværende 295 støttemedlemmer.

Klaus Rigger
Formand for Vilhelm Skibslaug
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Herefter blev sejlplanen for sæsonen 2015 gennemgået. Her var der bred enighed om at
Lemvig (22-24 maj) var for langt væk. Limfjorden Rundt(8-12 sep) Også for langt væk ?
Sejlplanen er nu opdateret og kan ses under menupunktet "Sejlplan".

Hans Ole afløser Hasse som kontaktperson for 'Motor', da Hasse er flyttet til Bornholm.

Som næste punkt viste Rigger en række billeder fra sidste års sejladser og begivenheder.

Til sidst opfordrede Svend Henrik medlemmerne at være med til at vedligeholde området
oppe i Østergade.

/Steen referent.

Næste ældre *Siden sidst*
Forside