Forside

På opfordring af Finn ...


- så har jeg (Steen B.) under menupunktet 'Links' til venstre nederst, indlagt hen-
visning til en artikel om vejret.

Artiklen forklarer om de lavtryk som passerer Danmark. Lavtrykkene opfører sig
som et skuespil/ballet bestående af tre akter, 1) Før, 2) Under, 3) Efter et lavtryk.
Kender man de tre akter, så kan man SELV forudsige vejret (!):

Også indlagt et par andre links, video om Bodil, video om Knob og Stik ...

God fornøjelse !
/Steen Billenstein

Næste ældre *Siden sidst*
Forside